02/03/2012

Βελτιωμένος προσδιορισμός θέσης από τα νέα smartphone

Ο βελτιωμένος προσδιορισμός θέσης μέσω δορυφόρου εμφανίστηκε πρώτα στο iPhone 4S της Apple και στα smartphone της Sony. Σήμερα το χαρακτηριστικό αυτό το διαθέτουν όλα τα νέα smartphone μέσων δυνατοτήτων και πάνω. Πως όμως υλοποιείται αυτή η τόσο ευπρόσδεκτη επιπλέον δυνατότητα; μέσω των δορυφόρων του συστήματος GLONASS το οποίο είναι το ρωσικό αντίπαλο δέος του αμερικανικού GPS. Η πλειοψηφία των νέων τσιπ που προορίζονται για smartphone υποστηρίζουν ταυτόχρονα και το GPS και το GLONASS και έτσι μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιούν για να «κλειδώσουν» μία θέση. Μπορούν δηλαδή ανάλογα με την περίσταση να αναζητήσουν σήμα και από το δίκτυο δορυφόρων GLONASS εκτός από το δίκτυο GPS αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια του προσδιορισμού θέσης. Πρακτικά το αν θα αναζητήσουν σήμα από το δίκτυο GLONASS εξαρτάται από το πόσο καλά «πιάνουν σήμα» από τους δορυφόρους GPS. Αρχικά και για λόγους εξοικονόμησης μπαταρίας χρησιμοποιούνται μόνο οι δορυφόροι του GPS. Αν κρίνει η συσκευή ότι αυτοί δεν φτάνουν για να δώσουν ακριβές σήμα θέσης, όπως συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση κέντρων πόλεων με ψηλά κτίρια, τότε αυτόματα ενεργοποιείται η αναζήτηση και μέσω του δικτύου δορυφόρων GLONASS. Όπως αναφέρει σχετικό άρθρο της Sony, η ακρίβεια στον προσδιορισμό θέσης διπλασιάζεται σε περιπτώσεις πυκνοκατοικημένων πόλεων. Η ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και η αναζήτηση μέσω των δύο διαφορετικών δικτύων δορυφόρων πραγματοποιείται διάφανα και ανεξάρτητα από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί δορυφόρους για να προσδιορίσει την θέση της συσκευής.
[Από το Sony Xperia active] Αν το smartphone δεν βλέπει ικανό αριθμό δορυφόρων GPS τότε ενεργοποιείται αυτόματα η αναζήτηση μέσω των δορυφόρων GLONASS (αριθμοί 65-88)
[Από το Sony Xperia ray] Αν υπάρχει σήμα από πολλούς δορυφόρους GPS αλλά είναι πολύ ασθενές ενεργοποιείται αυτόματα η αναζήτηση και με τους δορυφόρους GLONASS (αριθμοί 65-88)
Για να ελέγξετε και αν το δικό σας smartphone μπορεί να ψάξει και στο δίκτυο δορυφόρων GLONASS, η Sony συνιστά την εφαρμογή GPS test όπου οι δορυφόροι 65 μέχρι 88 είναι οι δορυφόροι του δικτύου GLONASS. Εμείς το δοκιμάσαμε με ένα Xperia active και με ένα Xperia ray που φορούσαν την τελευταία έκδοση του firmware και τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται από τις οθόνες, ήταν εντυπωσιακά.
Πιο αναλυτικά, εξετάσαμε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, υπήρχε ικανό σήμα (με κίτρινο) αλλά όχι ικανός αριθμός δορυφόρων έτσι ώστε να υπάρχει ακριβής αναφορά θέσης και αυτόματα ενεργοποιήθηκε η αναζήτηση και μέσω GLONASS. Στην δεύτερη περίπτωση υπήρχε επαφή με ικανό αριθμό δορυφόρων αλλά δεν υπήρχε ικανό σήμα (με πορτοκαλί) έτσι ώστε να υπάρχει ακριβής προσδιορισμός θέσης. Και εδώ ενεργοποιήθηκε αυτόματα η αναζήτηση μέσω GLONASS.